Nieuwsarchief

Lees berichten die wij eerder geplaatst hebben.


Wet Hervorming Kindregelingen en wijziging kinderalimentatie in 2015
24 dec 2014
Op 1 januari 2015 treedt de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. Deze wet vermindert het aantal kindregelingen en roept een zogenaamde alleenstaande ouderkop in het leven. Dat kan de berekening van de kinderalimentatie beïnvloeden.


Gewijzigde kantoortijden tijdens de feestdagen
15 dec 2014
In verband met de feestdagen is ons kantoor op volgende dagen gesloten:


Ontwikkelingen op het gebied van alimentatie
24 juli 2014
Alimentatie blijft een onderwerp van grote discussie indien dit moet worden vastgesteld tussen partijen. Dit geldt niet alleen ten aanzien van de kinder-, doch met name ten aanzien van de partneralimentatie. Er zijn ook diverse ontwikkelen op het gebied van de vaststelling van alimentatie.


Vechtscheidingen
24 juli 2014
U kunt geen blad openslaan of vechtscheidingen is een van de onderwerpen die daarin wordt besproken. Niet alleen is dit zo in de meer serieuze media zoals de kranten, doch ook in de Glossy’s en Tabloids is dit steeds vaker aan de orde. De aandacht voor vechtscheidingen is met name ook ingegeven door de Kinderombudsman.


Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2014
15 juli 2014
Premiekorting voor de jongere werknemer

Een werkgever kan een premiekorting krijgen van maximaal € 3.500,-- per jaar als hij een jongere werknemer (van 18 tot en met 26 jaar) in dienst neemt. De jongere werknemer moet voor indiensttreding een WW of een bijstandsuitkering hebben.

VBV Advocaten

Angelique Verweij