Wijzigingen van het ontslagrecht

geplaatst op 7 apr 2014

Binnenkort wordt het wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) in de Eerste Kamer behandeld. Als gevolg daarvan kan het zo zijn dat per 1 juli 2014 reeds een aantal ‘ingrijpende’ wijzigingen plaatsvinden. Hierbij moet worden gedacht aan het schrappen van de mogelijkheid om een proeftijd overeen te komen bij arbeidsovereenkomsten korter dan zes maanden, maar ook zal er de zogenoemde aanzegtermijn gaan gelden bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De aanzegtermijn houdt in dat je uiterlijk één maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer moet aanzeggen wanneer de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Ook zal per 1 juli 2014 (uiteraard indien het wetsvoorstel op deze punten wordt aangenomen) het concurrentiebeding wijzigen. Indien in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een werkgever een concurrentiebeding wil opnemen zal daarvoor een bijzondere motiveringsplicht gelden.

 

Dit is een notendop een aantal wetswijzigingen die op zeer korte termijn doorgevoerd zouden kunnen worden en dus betekenis hebben voor de arbeidsrechtpraktijk en de contracten die de werkgevers vanaf 1 juli a.s. aanbieden.

 

Binnenkort zal op onze website meer informatie hierover vermeld worden, dus houdt onze website in de gaten.

door Angelique Verweij

VBV Advocaten

Angelique Verweij