Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2014

geplaatst op 15 juli 2014

 

Premiekorting voor de jongere werknemer

 

Een werkgever kan een premiekorting krijgen van maximaal € 3.500,-- per jaar als hij een jongere werknemer (van 18 tot en met 26 jaar) in dienst neemt. De jongere werknemer moet voor indiensttreding een WW of een bijstandsuitkering hebben. De werkgever moet hem minimaal een arbeidsovereenkomst voor zes maanden aanbieden en voor minimaal 32 uur per week. De werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV of van de gemeente, zodat door de werkgever kan worden aangetoond dat hij in aanmerking komt voor de premiekorting. Deze regeling is een tijdelijke regeling en duurt tot 1 januari 2016.

 

Verhoging minimumloon

 

Per 1 juli 2014 worden de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder verhoogd naar: € 1.495,20 bruto per maand, ofwel € 345,05 bruto per week, ofwel € 69,01 bruto per dag.

 

Strengere regels voor werken met asbest

 

Werknemers die met asbest werken mogen vanaf 1 juli 2014 aan minder asbest worden blootgesteld. Daarmee is de veiligheid voor mensen die werken in de asbestbranche verder vergroot ondanks dat de maximale hoeveelheid asbestvezels waarmee een werknemer in Nederland in aanraking mag komen ruim lager is dan de Europese norm. Per 1 juli 2014 wordt de blootstellingsgrens voor het zogenoemde chrysotiel-asbest vijf keer strenger dan nu het geval is. In 85% van de asbestsaneringen gaat het om deze asbestsoort. Voor het werken met het zogenoemde amfibool-asbest wordt de norm ruim 30 keer zo streng. Deze strengere normering gaat per 1 januari 2015 in.

Voor meer informatie:
Angelique Verweij
a.verweij@vbvadvocaten.nl

 

VBV Advocaten

Angelique Verweij