Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

geplaatst op 5 jan 2015
Wet Werk en Zekerheid
De Wet Werk en Zekerheid is per 1 januari 2015 in werking getreden. Ook per 1 juli 2015 en per 1 januari 2016 volgen er nog wijzigingen.
Met de invoering van deze wet worden grote veranderingen doorgevoerd in het Nederlandse arbeidsrecht. De eerste wijzigingen betreffen de aanzegtermijn, de proeftijd, en het concurrentiebeding. U leest er binnenkort meer over op onze website.

Minimumloon en maximum dagloon
Op 1 januari 2015 zijn het minimumloon en het maximumdagloon gestegen. Ook de uitkeringen zijn aangepast aan deze stijging.

Verhoging minimumloon
Per 1 januari 2015 worden de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder verhoogd naar: € 1.501,80 bruto per maand, ofwel € 346,55 bruto per week, ofwel € 69,31 bruto per dag.

Verhoging maximum dagloon
Voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO) geld teen maximum dagloon. Per 1 januari 2015 is dat verhoogd tot € 199,15 bruto per dag.


Voor meer informatie:
Angelique Verweij
a.verweij@vbvadvocaten.nl

VBV Advocaten

Angelique Verweij