Wel of niet een samenwerkingsovereenkomst?

geplaatst op 27 mei 2014

Wel of niet een samenwerkingsovereenkomst?

 

In de huidige tijd waarbij er sprake is van een aanzienlijke toename van ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) ziet men ook samenwerkingsconstructies tussen die ZZP-ers ontstaan. Veelal is men in het begin van de samenwerking enthousiast over alle mogelijkheden die die samenwerking voor ieder afzonderlijk kan betekenen. Men gaat met elkaar aan de slag, zonder dat er duidelijke afspraken op papier staan. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, want een afspraak is een afspraak en dus ook een mondelinge afspraak is bindend. Het probleem met mondelinge afspraken is evenwel dat het niet altijd even duidelijk is wat nu in welke situatie is afgesproken. Bovendien is het bewijs van het bestaan van zo’n afspraak veel moeilijker te leveren en dus ook hoe de gemaakte afspraak precies luidt.

 

Als de samenwerking goed verloopt en de zaken goed gaan, dan is een discussie tussen beide ondernemers niet snel te verwachten. En ook niet als ze op één lijn zitten qua strategie en toekomstvisie over het bedrijf.

 

Het kan daarom verstandig zijn om in de beginfase van de samenwerking, waarin de neuzen nog dezelfde kant op staan de verschillende afspraken in een overeenkomst op te nemen. Als je allebei zelfstandige blijft kan je dit doen door middel van een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst. Hierin leg je dan eenvoudig vast wat over en weer van de samenwerking wordt verwacht, welke prijzen hebben te gelden, etc.

 

Als de samenwerking verder gaat en je samen als één bedrijf naar buiten wilt treden, dan kan dat bijvoorbeeld onder een vennootschap onder firma (vof). Voor het oprichten van een vof is het niet noodzakelijk om een overeenkomst op te stellen. Het is niet noodzakelijk, maar net zoals bij een samenwerkingsovereenkomst, is het wel aan te raden om in een zogenaamde vof-akte de wederzijdse rechten en plichten te omschrijven, waardoor een ieder weet waaraan hij/zij toe is. Zeker bij een samenwerking in één bedrijf is het juridisch verstandig om die afspraken vast te leggen. Want, elke vennoot is met zijn privévermogen 100% aansprakelijk indien de vennootschap (de vof) haar verplichtingen niet nakomt. Dit is zelfs de situatie als deze verplichting door de andere vennoot is aangegaan.

 

Kortom, het is beter om in de beginfase de zaken goed te regelen. Want één ding weet je zeker, als je een conflict met elkaar hebt, lukt dat in ieder geval niet meer en is de kans kleiner dat je samen op dat moment nog tot een goede oplossing komt.

 

In zo’n overeenkomst/akte kan je bijvoorbeeld ook opnemen welke afspraken te gelden hebben op het moment dat het bedrijf eindigt of dat een vennoot uit het bedrijf wil stappen. Ook dat kan discussie op een soms toch emotioneel moment tussen de zakenpartners voorkomen of beperken. Kortom, niet verplicht, maar wel zelfstandig om met elkaar een aantal afspraken op papier te zetten.

 

 

Voor meer informatie:

Angelique Verweij

a.verweij@vbvadvocaten.nl

VBV Advocaten

Angelique Verweij