Vaststelling maximale huurprijsverhoging 2021

geplaatst op 29 jan 2021
Minister Ollongren heeft op 6 november 2020 aangekondigd dat de jaarlijkse huurverhoging in de sociale huursector en de vrije huursector (verder) aan banden wordt gelegd. Dit ten behoeve van de woningmarkt, betaalbaarheid voor huurders en om te investeren in te leefbaarheid. Om die reden heeft minister Ollongren 21 december 2021 maximale huurverhogingen voor 2021 vastgesteld.
Gevolgen sociale huursector 
Maximale toegestane huurverhogingen voor de sociale huursector zijn niet nieuw. Per 1 juli 2021 gelden voor zelfstandige woningen, onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen daarentegen een maximale huurverhoging ter hoogte van 2,4%. Dit was in 2020 nog 3,9%, hetgeen dus fors meer is.
Wel kunnen huurders van een zelfstandige sociale huurwoning geconfronteerd worden met een extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4% voor huurders met een hoger huishoudinkomen dan € 44.655,--. Hiervan zijn AOW-gerechtigden en huishoudens van vier of meer personen uitgezonderd. Dit is bedoeld om het scheefwonen tegen te gaan.
Gevolgen vrije huursector
In tegenstelling tot de sociale huursector geldt er op dit moment nog geen wettelijke maximering van de jaarlijkse huurverhoging in de vrije huursector. Wel konden hierover afspraken worden gemaakt in het huurcontract.
Minister Ollongren wil echter ook voor deze sector (per 1 juli 2021) een maximale jaarlijkse verhoging vaststellen van 2,4% om huurwoningen betaalbaar te houden.
Omdat dit nu nog niet wettelijk is geregeld, moet hiervoor nog eerst het initiatiefvoorstel ‘Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurverhogingen’ door het parlement worden aangenomen en in werking treden.

Op dit moment wordt over dit voorstel nog gedebatteerd. De kans dat de Tweede Kamer de maximale huurverhoging voor de vrije sector steunt is overigens groot. Immers, dit voorstel is afkomstig van een politieke deal die PvDA en GroenLinks als oppositiepartijen hebben gesloten en waarbij deze partijen de minister zouden helpen aan een meerderheid in de Eerste Kamer. 

N.B. Bij verhuizingen wordt steeds een nieuwe prijs vastgesteld. Het kan hierdoor voorkomen dat de huur een stuk hoger is dan de voormalig bewoner betaalde. Dit staat los van dit wetsvoorstel. Deze maximering ziet dus, wanneer het wordt aangenomen, slechts op ‘zittende bewoners’ in de vrije huursector.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het huurrecht of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact op met een van de huurrechtadvocaten van ons kantoor.
Angelique Verweij en Wesley Sallé
tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl

Bronnen:
Kamerbrief minister Ollongren d.d. 21-1-2020
Plenair verslag Tweede Kamer, 49e vergadering 27 januari 2021
Artikel Algemeen Dagblad ‘Voor het eerst maximale huurverhoging vrije sector volgend jaar, maximaal 2,4 procent’, d.d. 23-12-2020.

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.

VBV Advocaten

Angelique Verweij