U wordt ontslagen. En dan?

geplaatst op 27 mei 2014

Uw werkgever heeft aangegeven u te willen ontslaan.

Als u wilt weten wat uw rechten zijn, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u direct adviseren. Als u met uw werkgever afspraken wenst te maken over de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst, dan is er sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. De afspraken met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). Het is mogelijk om uw vaststellingsovereenkomst door ons te laten beoordelen.

 

Waarom deze juridische controle?

Om uw WW-uitkering veilig te stellen is het van belang dat de afspraken op een juridisch correcte wijze in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen.

 

Het is dus belangrijk om u goed te laten adviseren, omdat u met diverse aspecten rekening dient te houden zoals:

-       de ontslagdatum (rekening houdend met de (fictieve) opzegtermijn);

-       de ontslagvergoeding;

-       eventueel vrijstelling van werk met behoud van salaris;

-       uitbetaling vakantiegeld;

-       uitbetaling opgebouwde vakantiedagen;

-       handhaven of vervallen concurrentie-/relatiebeding.

 

U kunt al een deskundig advies krijgen voor een vast bedrag vanaf € 125,-- exclusief 21%  BTW.

 

Voor meer informatie:

Angelique Verweij

a.verweij@vbvadvocaten.nl

VBV Advocaten

Angelique Verweij