Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van de moeder

geplaatst op 15 apr 2014

Met ingang van 1 april 2014 is het wetsvoorstel in verband met wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie ingevoerd. Dit wetsvoorstel dat in de wandelgangen de Wet Lesbisch Ouderschap wordt genoemd is dus thans van kracht. Dit betekent dat erkenning vanaf nu ook openstaat voor de vrouwelijke partner van de moeder. Tot 1 april diende het juridisch ouderschap nog gevestigd te worden door middel van adoptie door de duomoeder, doch na 1 april 2014 is dit ook mogelijk door middel van erkenning.

 

Bij huwelijk had de duomoeder reeds gezag over de kinderen die tijdens het huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap werden geboren, met uitzondering van de kinderen waarvoor reeds een ander juridische ouder bestond. Met het gezag was er sprake van zeggenschap over de kinderen, doch het juridisch ouderschap was daarmee niet gevestigd. Met inwerkingtreding van de huidige wet is het ook mogelijk om eenvoudig het juridisch ouderschap ten aanzien van de kinderen voor de duomoeder te bewerkstelligen. Met het juridisch ouderschap ontstaat er een afstammingsband met het kind.

 

Met deze nieuwe wetgeving is er, naast voorgaande mogelijkheid tot erkenning, nog een nieuwe mogelijkheid gekomen om het ouderschap ten aanzien van een kind te bewerkstelligen, namelijk direct indien het kind van de duomoeder tijdens het huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap wordt geboren. Dit wel onder de voorwaarde dat het kind is geboren via een onbekende donor die aan de vereiste van de wet voldoet en waarvan niets te verwachten is. Met deze nieuwe regelingen is het niet meer noodzakelijk dat adoptie van het kind wordt verzocht.

 

De regeling geldt uitdrukkelijk voor duomoeders en dus nog niet voor vaders. Indien er sprake is van twee vaders van een kind is het dus nog niet mogelijk om via erkenning het ouderschap te regelen. Dit aangezien er bij twee vaders altijd een moeder is uit wie het kind is geboren en die van rechtswege het juridisch ouderschap heeft. Daarin is dus nog geen wijziging opgetreden.

 

Voor de erkenning heeft u niet de hulp van een advocaat nodig. U kunt dit regelen via de gemeente.

Voor meer informatie:
Daniëlle van Bloemendaal
d.vanbloemendaal@vbvadvocaten.nl

 

VBV Advocaten

Angelique Verweij