In het oog springende wetswijzigingen per 1 juli 2016

geplaatst op 16 juni 2016

Jaarrekening deponeren uitsluitend digitaal 
Rechtspersonen zoals BV’s, NV’s, coöperaties, kunnen de jaarrekening straks alleen nog online deponeren bij de Kamer van Koophandel of door hun financieel intermediair via SBR (Standard Business Reporting) laten deponeren bij de Kamer van Koophandel.


Meer mogelijkheden voor aanbieden tijdelijke huurcontracten
Een verhuurder krijgt meer mogelijkheden om een tijdelijk huurcontract aan een huurder aan te bieden:
  • Voor een zelfstandige woning mag je straks een huurcontract voor (bepaalde) korte tijd aanbieden. Aan het einde van de maximale termijn van 2 jaar of korter eindigt de huur zonder opzegging. Deze maximale termijn geldt niet voor zelfstandige sociale huurwoningen.
  • Voor onzelfstandige woningen mag je een huurcontract van maximaal 5 jaar aanbieden.
  • Je kan straks op grond van 'dringend nodig hebben voor eigen gebruik' de huur opzeggen bij bepaalde doelgroepen zoals jongeren, promovendi en grote gezinnen.
  • Daarnaast kan je straks makkelijker ontruiming vorderen na afloop van een afgesproken termijn, omdat je zelf of de vorige huurder de woning (weer) wil betrekken. Zo worden meerdere tussenhuren en verlenging van de tussenhuur mogelijk.
  • En na deze wetswijziging kan je ook een te koop staande huurwoning tijdelijk verhuren.

Let op: de ingangsdatum van 1 juli 2016 van deze wetswijziging is nog niet definitief.

Modelovereenkomst heeft Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen
Per 1 mei 2016 heeft een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de VAR-verklaring vervangen. Deze overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor loonheffing, aldus de gedachte achter deze wijziging.
  • Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn voortaan samen verantwoordelijk voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. Bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst een dienstverband constateert.
  • De Belastingdienst publiceert modelovereenkomsten: algemene modelovereenkomsten, individuele overeenkomsten en modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. Zzp'ers en bedrijven kunnen de contracten downloaden, invullen en (steeds opnieuw) gebruiken.
  • Een opdrachtgever mag ook voor alle opdrachtnemers tegelijk een eigen overeenkomst opstellen voor soortgelijk werk. Na goedkeuring door de Belastingdienst is ook dit contract opnieuw te gebruiken.
Je kan de overeenkomsten door de Belastingdienst laten beoordelen. De Belastingdienst publiceert op haar website regelmatig nieuwe goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten.

Compensatie werkgever voor transitievergoeding na langdurige ziekte
Als je als werkgever een werknemer ontslaat die langer dan 2 jaar ziek is, dan dien je de werknemer een transitievergoeding te betalen. Deze transitievergoeding zal in deze situatie binnenkort door het UWV aan de werkgever worden gecompenseerd met geld uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Ook bij een bedrijfssluiting vanwege eigen pensioen of langdurige ziekte verzorgt het UWV de vergoeding aan de medewerkers uit het Awf.

Let op: de ingangsdatum van 1 juli 2016 van deze wetswijziging is nog niet definitief.

Uitzondering ketenbepaling seizoenswerk
De regels voor flexwerk veranderen. In het seizoenswerk (zoals horeca en land- en tuinbouw) mag een werkgever straks na 3 maanden een nieuw contract geven. Nu geldt nog dat werknemers na een opeenvolging van 3 contracten een vast contract (= een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) moeten krijgen, tenzij er een tussenperiode van 6 maanden in acht wordt genomen. Het verkorten van de termijn moet wel worden afgesproken bij cao.

Let op: de ingangsdatum van 1 juli 2016 van deze wetswijziging is nog niet definitief.

Minimumloon en maximum dagloon
Per 1 juli 2016 stijgen het minimumloon en het maximumdagloon. Ook de uitkeringen worden aangepast aan deze stijging.

Verhoging minimumloon
Per 1 juli 2016 worden de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder verhoogd naar: € 1.537,20 bruto per maand, ofwel € 354,75 bruto per week, ofwel € 70,95 bruto per dag.

Verhoging maximum dagloon
Voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO) geldt een maximum dagloon. Per 1 juli 2016 wordt dat verhoogd tot € 203,85 per dag, oftewel € 53.204,85 per jaar.

Heeft u vragen over de deze wetwijzigingen, neemt u dan gerust contact op met Angelique Verweij (a.verweij@vbvadvocaten.nl).

Bron: rijksoverheid.nl

VBV Advocaten

Angelique Verweij