Hoge Raad doet uitspraak over kinderalimentatie en kindgebonden budget

geplaatst op 13 okt 2015
De Hoge Raad heeft de lang verwachte uitspraak gedaan over de vraag of het kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) nu wel of niet in mindering dient te strekken op de behoefte van kinderen. De Hoge Raad heeft daarbij geantwoord dat het kindgebonden budget (en een eventueel daarvan uitmakende alleenstaande ouderkop) niet meegenomen dient te worden bij de bepaling van de behoefte. De praktijk die bestond vanaf 1 januari 2015 is hiermee teneinde.

Het ontvangen kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop, dient te worden meegenomen als inkomen aan de zijde van de ontvangende ouder. Aan de hand van het dan bestaande inkomen en het inkomen van de andere ouder dient de behoefte van de kinderen te worden verdeeld. Het kindgebonden budget verhoogt dus het inkomen en derhalve de draagkracht, doch verlaagt niet de behoefte. Vervolgens dient natuurlijk, conform de praktijk, rekening te worden gehouden met de zorgkorting.

Met deze uitspraken van de Hoge Raad zullen de alimentatiebedragen die zijn vastgelegd vanaf 1 januari jl. andere worden. Naar verwachting zullen de alimentatiebedragen hoger uitvallen. Dit gebeurt niet automatisch. U zult de rechter hierom moeten verzoeken. De Hoge Raad heeft geen beslissing genomen over de ingangsdatum, waarbij lijkt te zijn gesuggereerd dat de systematiek altijd op deze wijze had moeten plaatsvinden, zodat terugwerkende kracht aan de orde lijkt te zijn. Hoe de rechter hiermee precies omgaat zal moeten worden afgewacht, doch de verwachting is dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 de berekening op die wijze dient te worden uitgevoerd.

Mocht u hierover nadere vragen hebben of willen weten welke gevolgen deze uitspraak heeft voor uw situatie dan kunt u altijd contact op nemen met Daniëlle van Bloemendaal, partner bij VBV Advocaten op nummer 0341-760 510.

VBV Advocaten

Angelique Verweij