Enkele in het oog springende wetswijzigingen per 1 juli 2017

geplaatst op 1 juni 2017
Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Per 1 juli 2017 kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. De wettelijke handelsrente bedraagt op het moment van publicatie van dit nieuws 8,00%.
Nu kan een betaaltermijn van langer dan 60 dagen overeengekomen worden als dit aantoonbaar voor geen van beide partijen nadelig is.

Minimumjeugdloon stapsgewijs afgeschaft

Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Nu geldt het minimumloon (WML) vanaf 23 jaar; dit wordt straks eerst 22 en daarna 21 jaar. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om te voorkomen dat leeftijd een rol kan spelen bij het aannemen van mensen.
De wijziging gaat in op 1 juli 2017: dan wordt de maximumleeftijd voor het jeugdloon 22 jaar. In 2019 wordt deze 21 jaar.

Bedragen minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen in € per 1 juli 2017):
Leeftijd                  Per maand           Per week            Per dag
22 jaar en ouder       1.565,40               361,25              72,25
21 jaar                      1.330,60               307,05               61,41
20 jaar                      1.095,80               252,90               50,58
19 jaar                         860,95               198,70               39,74
18 jaar                         743,55               171,60               34,32
17 jaar                         618,35               142,70               28,54
16 jaar                         540,05               124,65               24,93
15 jaar                          469,60              108,40               21,68

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt. Werkt u parttime? Dan geldt het minimumloon, maar uw salaris hangt af van hoeveel uur u per week werkt.

Bedragen minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen in € per 1 juli 2017)
werkweek    22 jaar en ouder    21 jr      20 jr      19 jr      18 jr      17 jr      16 jr      15 jr
36 uur                           10,04    8,53       7,03      5,52      4,77       3,97       3,47       3,02
38 uur                             9,51    8,09       6,66      5,23      4,52      3,76       3,29       2,86
40 uur                             9,04    7,68       6,33      4,97      4,29       3,57       3,12       2,71

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ontslag of ondernemingsrecht, neemt u dan gerust contact op met Angelique Verweij (a.verweij@vbvadvocaten.nl).

Bron: rijksoverheid.nl

VBV Advocaten

Angelique Verweij