De juiste fundamenten? Deel 2

geplaatst op 1 juli 2017
De juiste fundamenten? Deel 2

De fundamenten van ons nieuwe kantoor staan als een huis. Hoe staat het met uw fundamenten? Wat een rare vraag voor een advocaat, denk u nu misschien…maar zo gek is deze nog niet. In onze praktijk als gespecialiseerd advocaat op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht en familierecht lopen wij vaak tegen deze vraag aan. En nog heel vaak is het antwoord er een van opgetrokken schouders.

In een eerder nieuwsitem behandelde Daniëlle van Bloemendaal de fundamenten van het huwelijk, waarbij de huwelijkse voorwaarden aan bod kwamen maar ook het belang van het up-to-date zijn van een ouderschapsplan. Deze keer het rechtsgebied waarin Angelique Verweij gespecialiseerd is: het arbeidsrecht.

Hét fundament van het arbeidsrecht is een goede arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer en die kernwaarde staat in artikel 7:611 BW (Burgerlijk Wetboek) omschreven. In deze wetsbepaling is neergelegd dat  werkgever en werknemer verplicht zijn om zich ten opzichte van elkaar goed te gedragen. In diverse wet- en regelgeving is daarvoor een groot aantal regels geschreven. Denk aan de verplichting van de werkgever om het loon op tijd te betalen, ten minste een minimum loon te betalen (gebaseerd op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of een eventueel toepasselijke cao) en te zorgen voor een veilige werkomgeving (Arbowet). Ook mag een werkgever niet zomaar overgaan tot het verlenen van ontslag. Van een werknemer wordt onder meer verwacht dat hij zich inspant om zijn werk naar beste te kunnen te verrichten en zich houdt aan de regels die een werkgever heeft gesteld. 

In het arbeidsrecht zijn er dus al vele bouwstenen voor een stevig fundament voor de arbeidsrelatie in de wet neergelegd maar het echte fundament of, om in bouwtermen te spreken, het specie die de losse stenen met elkaar verbindt, is ten eerste een goede arbeidsovereenkomst waarin staat vermeld wat werkgever en werknemer voor ogen hadden toen zij met elkaar de samenwerking zijn aangegaan: een contract voor bepaalde of voor onbepaalde tijd, wel of niet een proeftijd, wel of niet een concurrentie- of relatiebeding, etc. Daarnaast is het tijdens de arbeidsrelatie noodzakelijk dat men van elkaar weet wat je mag verwachten. Een werkgever doet er daarom goed aan om een arbeidsreglement op te stellen waarin regels staan opgenomen over bijvoorbeeld de verplichtingen van een werknemer bij ziekte en ook veiligheidsvoorschriften en instructies bij financiële handelingen. Tot slot geldt dat naast duidelijke bedrijfsregels regelmatig met elkaar gesproken zou moeten worden om elkaars visie over het functioneren tegen het licht te houden. Een goed beoordelings- of functioneringsgesprekformulier is daarbij een adequaat hulpmiddel om het gesprek structureel te laten verlopen.

Ons motto is ‘voorkomen is beter dan genezen’, dus ons advies is om goed na te denken over uw arbeidsrechtelijke fundamenten. U kunt altijd uw arbeidsovereenkomsten of gespreksformulieren door ons laten toetsen aan de recent geldende regels of wellicht uw arbeidsreglement laten herzien of door ons laten opstellen.

U kunt ons altijd bereiken via telefoonnummer 0341-760 510 of via onze email: info@vbvadvocaten.nl.
Een gesprek op ons kantoor is ook altijd mogelijk: nu nog aan het Middelerf 14 in Ermelo en vanaf eind augustus/begin september 2017 in ons nieuwe pand bij het Weitje (Pastorieweg 20), waaraan met man en macht aan de laatste fase wordt gewerkt.

VBV Advocaten

Angelique Verweij