De aanzegtermijn: deel 1 van de Wet Werk en Zekerheid

geplaatst op 10 feb 2015
De aanzegtermijn
Voorheen liep een tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch af. De werkgever hoefde niet formeel ontslag te geven. Om werknemers met een contract voor bepaalde tijd meer duidelijkheid te bieden, is er nu de zogenaamde aanzegtermijn.

Vanaf 1 januari 2015 is de werkgever namelijk verplicht om werknemers één maand voor afloop van hun tijdelijke contract schriftelijk op de hoogte te brengen van de beëindiging daarvan. Dit wordt de aanzegtermijn genoemd.
Er kunnen bij CAO andere termijnen gelden, dus sla altijd de CAO er op na. Ook als de werkgever de arbeidsovereenkomst verlengt, moet hij dit melden. De verplichte aanzegtermijn geldt alleen voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer.
Er is geen aanzegplicht als de einddatum niet op een kalenderdatum is gesteld. Denk aan bijvoorbeeld een project.

Onmiddellijke werking
De aanzegtermijn heeft onmiddellijke werking. Dit betekent dat alle arbeidsovereenkomsten die vanaf (of na) 1 februari 2015 aflopen nu al aangezegd moet worden.

Sanctie
Indien de werkgever te laat is met het aanzeggen van de beëindiging of verlenging of zelfs de aanzegtermijn helemaal vergeet, dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen van één maandsalaris naar rato. Is de werkgever bijvoorbeeld twee weken te laat met aanzeggen, dan moet hij de werknemer twee weken loon uitbetalen. De werknemer moet op deze vergoeding dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep op doen.

Als de arbeidsovereenkomst wordt verlengd maar niet is aangezegd, dan is geen vergoeding verschuldigd, maar leidt dat niet aanzeggen tot behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden bij de voortgezette arbeidsovereenkomst.

Heeft u vragen over de aanzegtermijn of over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid, dan kunt u contact opnemen met Angelique Verweij.

VBV Advocaten

Angelique Verweij