Beperking gemeenschap van goederen

geplaatst op 1 sept 2016
De gemeenschap van goederen gaat wijzigen. Wat verandert er nu precies? En wat betekent dit concreet voor u?

Hoe is het gekomen tot dit wetsvoorstel? Al lange tijd wordt gesproken over de aanpassing van de gemeenschap van goederen als basis voor ons huwelijksgoederenregime. Nederland is een vreemde eend in de bijt met dit systeem dat geen enkel ander land kent. Door de jaren heen zijn diverse wetsvoorstellen gedaan, maar deze zijn allemaal gesneuveld. Uiteindelijk is op 19 april 2016 dan toch het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) door de Tweede Kamer aangenomen.

Dit voorstel houdt in dat de huidige wettelijke gemeenschap van goederen, dat het uitgangspunt is van ons huwelijksvermogensrecht, wordt beperkt. Het vermogen dat een echtgenoot vóór het huwelijk heeft opgebouwd, valt dan niet langer in de gemeenschap van goederen. De bezittingen en schulden die voor het huwelijk privé waren, zullen ook na het sluiten van het huwelijk privé blijven. Hetzelfde geldt voor giften en erfenissen die tijdens het huwelijk worden ontvangen. De bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen worden wel automatisch gemeenschappelijk eigendom. Kortom, alleen alles dat tijdens het huwelijk wordt verkregen dan wel wordt aangegaan is gemeenschappelijk.

Op dit moment geldt nog het systeem van de algehele gemeenschap van goederen. Dit komt erop neer dat alle bezittingen en schulden van de toekomstige echtelieden en alles wat zij tijdens het huwelijk verwerven of aangaan, gemeenschappelijk is. Dit zal na inwerkingtreding van het wetsvoorstel dus anders zijn. Willen echtgenoten toch in algehele gemeenschap van goederen trouwen of willen zij geen enkele gemeenschap van goederen tijdens het huwelijk doen ontstaan, dan zullen zij dit door een notaris moeten laten vastleggen.

Voor bestaande huwelijken verandert er niets. De wet geldt dus alleen voor nieuwe huwelijken. Mocht er wel een wijziging gewenst zijn dan dienen de echtgenoten hun huwelijksvermogensregime  zelf te wijzigen door het alsnog aangaan van huwelijkse voorwaarden.

Nog een tip: indien u trouwt na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel dan is het goed om vast te leggen wat de stand van zaken is bij het aangaan van uw huwelijk. Anders kunnen de rechten wel weer eens anders liggen dan u denkt.

Wanneer het wetsvoorstel definitief tot wet wordt, is nog niet bekend. De datum kan zijn 1 januari 2017 of later. We houden u op de hoogte.

Heeft u vragen over de deze aankomende wetwijziging, uw huwelijkse voorwaarden of uw situatie, neemt u dan gerust contact op met Daniëlle van Bloemendaal (d.vanbloemendaal@vbvadvocaten.nl).

VBV Advocaten

Angelique Verweij