Nieuws

VBV Advocaten houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


De proeftijd: deel 3 van de Wet Werk en Zekerheid
1 juni 2015
De proeftijd
Tot de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (per 1 januari 2015) was het mogelijk om in elke arbeidsovereenkomst – ongeacht de duur - een proeftijd op te nemen. Dit is nu gewijzigd.


Het concurrentiebeding: deel 2 van de Wet Werk en Zekerheid
29 maart 2015
Het concurrentiebeding
Tot de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (per 1 januari 2015) was het mogelijk om in elke arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen.
Een concurrentiebeding kan de werknemer beperken in het vinden van ander werk na een ontslag. Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd is dit soms onredelijk. Daarom is het niet langer toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen.


De aanzegtermijn: deel 1 van de Wet Werk en Zekerheid
10 feb 2015
De aanzegtermijn
Voorheen liep een tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch af. De werkgever hoefde niet formeel ontslag te geven. Om werknemers met een contract voor bepaalde tijd meer duidelijkheid te bieden, is er nu de zogenaamde aanzegtermijn.


Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015
5 jan 2015
De Wet Werk en Zekerheid is per 1 januari 2015 in werking getreden. Ook per 1 juli 2015 en per 1 januari 2016 volgen er nog wijzigingen.
Met de invoering van deze wet worden grote veranderingen doorgevoerd in het Nederlandse arbeidsrecht. De eerste wijzigingen betreffen de aanzegtermijn, de proeftijd, en het concurrentiebeding.


Indexering alimentatie 1 januari 2015 op 0,8%
18 nov 2014
Ingevolge artikel 1:402a BW wijzigt de kinder- en partneralimentatie jaarlijks met een door de minister van Justitie vast te stellen percentage. Het indexeringspercentage voor 2015 is bekend geworden. Het percentage is gesteld op 0,8%.

VBV Advocaten

Angelique Verweij