Nieuws

VBV Advocaten houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


De thuiswerkovereenkomst: doen of laten?
20 okt 2020
Het thuiswerken heeft de afgelopen maanden een vlucht genomen door het coronavirus dat ons leven en daarmee ook ons werk sterk beïnvloedt. Werkgevers werden van de een op andere dag geconfronteerd met de situatie dat als het mogelijk is er thuis gewerkt moe(s)t worden. Als er nog weinig geregeld is, wordt het nu wel de tijd om te doen.


Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof
15 juli 2020
Geboorteverlof
Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.


Loonopschorting door de coronacrisis, mag dat?
12 juli 2020
In economisch lastige tijden zoals nu gedurende de coronacrisis, hebben sommige werkgevers moeite om het hoofd boven water te houden. Dat kan zorgen voor drastische maatregelen, zoals het opschorten van de loonbetalingen aan de werknemers.


Waar moet je op letten bij een vaststellingsovereenkomst?
7 juli 2020
Werkgever en werknemer: zorg ervoor dat alles goed is vastgelegd als een arbeidsovereenkomst moet eindigen.


Tweede en derde wijzigingen Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
27 mei 2020
Tweede wijzigingen en derde wijzigingen NOW 1.0

Bij brief van 1 mei 2020 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er tweede wijziging in de NOW is aangebracht, die 5 mei 2020 in werking treedt.

Per 5 mei 2020 wordt de NOW-regeling gewijzigd.

VBV Advocaten

Angelique Verweij