Nieuws

VBV Advocaten houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


Dag van de Scheiding 11 september 2020
10 sept 2020
Op vrijdag 11 september a.s. vindt de 10e Dag van de Scheiding plaats. Op deze Dag van de Scheiding opent ons kantoor de deuren om informatie te geven over scheiden. Op die dag kan informatie worden verkregen over onder andere (partner- en kinder)alimentatie, scheiden met kinderen, boedelverdeling en scheiden met een eigen huis.


Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof
15 juli 2020
Geboorteverlof
Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.


Loonopschorting door de coronacrisis, mag dat?
12 juli 2020
In economisch lastige tijden zoals nu gedurende de coronacrisis, hebben sommige werkgevers moeite om het hoofd boven water te houden. Dat kan zorgen voor drastische maatregelen, zoals het opschorten van de loonbetalingen aan de werknemers.


Waar moet je op letten bij een vaststellingsovereenkomst?
7 juli 2020
Werkgever en werknemer: zorg ervoor dat alles goed is vastgelegd als een arbeidsovereenkomst moet eindigen.


Tweede en derde wijzigingen Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
27 mei 2020
Tweede wijzigingen en derde wijzigingen NOW 1.0

Bij brief van 1 mei 2020 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er tweede wijziging in de NOW is aangebracht, die 5 mei 2020 in werking treedt.

Per 5 mei 2020 wordt de NOW-regeling gewijzigd.

VBV Advocaten

Angelique Verweij