Nieuws

VBV Advocaten houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


Tijdelijk artikel Arbobesluit ter bestrijding van het coronavirus door werkgevers
10 jan 2021
Elke werkgever dient de werkplek (arbeidsplaatsen) zodanig in te richten dat de veiligheid en gezondheid van haar werknemers zo goed mogelijk wordt beschermd. Dit volgt uit artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna te noemen Arbobesluit).


Enkele wetswijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2021
3 jan 2021
Wat verandert er per 1 januari 2021 voor ondernemers en hun personeel? Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging, beperking vrije ruimte fiscaal loon en mogelijkheden omscholing. Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen voor werkgevers.


Gewijzigde openingstijden tijdens de feestdagen 2020
22 dec 2020
In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van ons kantoor gewijzigd.


Indexering alimentatie per 1 januari 2021 op 3,0%
15 nov 2020
Ingevolge artikel 1:402a BW wijzigt de kinder- en partneralimentatie jaarlijks met een door de minister van Justitie vast te stellen percentage. Het indexeringspercentage voor 2021 is bekend geworden. Het percentage is gesteld op 3%.


De thuiswerkovereenkomst: doen of laten?
20 okt 2020
Het thuiswerken heeft de afgelopen maanden een vlucht genomen door het coronavirus dat ons leven en daarmee ook ons werk sterk beïnvloedt. Werkgevers werden van de een op andere dag geconfronteerd met de situatie dat als het mogelijk is er thuis gewerkt moe(s)t worden. Als er nog weinig geregeld is, wordt het nu wel de tijd om te doen.

VBV Advocaten

Angelique Verweij