Nieuws

VBV Advocaten houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


Wetsvoorstel dubbele achternaam
18 feb 2021
Het moet mogelijk worden dat kinderen de achternamen van beide ouders dragen, aldus het wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming dat dit regelt.


Enkele wetswijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2021
3 jan 2021
Wat verandert er per 1 januari 2021 voor ondernemers en hun personeel? Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging, beperking vrije ruimte fiscaal loon en mogelijkheden omscholing. Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen voor werkgevers.


Indexering alimentatie per 1 januari 2021 op 3,0%
15 nov 2020
Ingevolge artikel 1:402a BW wijzigt de kinder- en partneralimentatie jaarlijks met een door de minister van Justitie vast te stellen percentage. Het indexeringspercentage voor 2021 is bekend geworden. Het percentage is gesteld op 3%.


De thuiswerkovereenkomst: doen of laten?
20 okt 2020
Het thuiswerken heeft de afgelopen maanden een vlucht genomen door het coronavirus dat ons leven en daarmee ook ons werk sterk beïnvloedt. Werkgevers werden van de een op andere dag geconfronteerd met de situatie dat als het mogelijk is er thuis gewerkt moe(s)t worden. Als er nog weinig geregeld is, wordt het nu wel de tijd om te doen.


Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof
15 juli 2020
Geboorteverlof
Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

VBV Advocaten

Angelique Verweij