Beroepsregels

De advocaten van VBV Advocaten zijn geregistreerd bij: Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM  DEN HAAG. Telefoonnummer: 070 – 335 35 35. E-mailadres: info@advocatenorde.nl.

Op al onze advocaten zijn de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing.

Volgens geldend recht moeten advocaten in bepaalde situaties vóór het aannemen van een opdracht de identiteit van de cliënt verifiëren. Wij kunnen u daarom verzoeken een geldig legitimatiebewijs of een uittreksel van de Kamer van Koophandel te tonen. Daarnaast zijn advocaten verplicht om verdachte transacties bij een centrale autoriteit te melden. Indien u hierover vragen heeft, vraag uw advocaat voor meer informatie of kijk op de website van Bureau Financieel Toezicht: www.bureauft.nl.

Voor meer informatie over de wet- en regelgeving advocatuur verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl.

VBV Advocaten

Angelique Verweij